FANDOM


Crescent of Music (pol. Półksiężyc Muzyki) to zamknięte tureckie preselekcje do konkursu EuroSongs, których przedmiotem jest wyłanianie reprezentantów Turcji na konkurs.


Zasady preselekcji

I. ETAP WSTĘPNY W etapie wstępnym następuje prezentacja składu preselekcji (jest to w 1 dniu krajowych preselekcji). Po prezentacji finałowych piosenek i ustaleniu terminów głosowania następuje tzw. cisza wyborcza,która jest jednocześnie początkiem etapu głosowania.

II. ETAP GŁOSOWANIA W tym etapie następuje głosowanie. Prawo do głosowania ma każdy obywatel Turcji, a oddanie głosów jest OBOWIĄZKIEM każdego z 81 okręgów administracyjnych Turcji. Gdy w różnych terminach okręgi oddadzą swoje głosy, głosy te są sumowane i przeliczane na punktacje dużych regionów (małe okręgi administracyjne zostaną połączone w duże regiony kraju i to punktacje tych regionów zadecydują o reprezentancie kraju. PRZYKŁAD : 10 małych okręgów na południu Turcji odda swoje głosy,więc później głosy tej dziesiątki zostaną przeliczone na głosy regionu Riwiera Turecka, bo te okręgi leżą na terenie Riwiery więc tam się automatycznie wliczają).

III. ETAP KOŃCOWY Jest to ogłoszenie wyników preselekcji. Etap ten następuje w ostatnim dniu preselekcji.