FANDOM


2nd Chance EuroSongs - Konkurs Drugiej Szansy EuroSongs, organizowany od lipca 2010 roku.
Jest integralną częścią Najbardziej Interaktywnego Konkursu Muzycznego w Internecie (EuroSongs).
Pomysłodawcą i organizatorem 2nd Chance EuroSongs jest DABI.

Regulamin

1. W Konkursie Drugiej Szansy mogą wziąć udział TYLKO ci uczestnicy, którzy zorganizowali otwarte preselekcje do EuroSongs w danej edycji konkursu.
2. Aby Konkurs Drugiej Szansy mógł się odbyć, musi wziąć w nim udział minimum 10 osób.
3. Piosenkę konkursową wybierają managerowie spośród tych, które brały udział w narodowych selekcjach.
Wybraną przez SIEBIE piosenkę należy przesłać na PW do pomysłodawcy konkursu, czyt. DABI'ego.
4. W głosowaniu może wziąć udział każdy z użytkowników forum niebiorący udziału w danej edycji 2nd Chance EuroSongs.
- a\ jego głosy są tajne (tj. głosowanie odbywa się przez wysłanie WIADOMOŚCI PRYWATNEJ do pomysłodawcy konkursu, czyt. DABI'ego);
- b\ jego głosy zostaną opublikowane podczas prezentacji wyników konkursu.
- c\ skala punktów: 1, 2, 3, 5, 7, 10.
5. Osoby, które biorą udział w 2nd Chance EuroSongs MAJĄ OBOWIĄZEK zagłosowania.
- a\ ich głosy są tajne (tj. głosowanie odbywa się przez wysłanie WIADOMOŚCI PRYWATNEJ do pomysłodawcy konkursu, czyt. DABI'ego);
- b\ głosy poszczególnych uczestników 2nd Chance EuroSongs zostaną opublikowane podczas prezentacji wyników konkursu.
- c\ skala punktów: 1, 2, 3, 5, 7, 10.
6. Uczestnik, który nie zagłosuje zgodnie z terminem, zostanie zdyskwalifikowany i odjęte zostanie mu 50% punktów.
7. Głosy danego uczestnika 2nd Chance EuroSongs zostaną uznane za NIEWAŻNE w momencie, gdy:
- a\ zostanie w nich użyta punktacja niezgodna z obowiązującą w danej edycji konkursu;
- b\ uczestnik zagłosuje na siebie;
8. Głosowanie zostanie uznane za nieważne w momencie, gdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 1/3 uczestników danej edycji konkursu.
9. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zorganizowania kolejnej edycji 2nd Chance EuroSongs.
Jeśli jednak nie skorzysta z tej możliwości, organizacja pozostanie w rękach pomysłodawcy konkursu. Do zadań organizatora należą:
- a\ stworzenie loga danej edycji konkursu;
- b\ wybór miasta, w którym odbędzie się konkurs.
Organizator ma obowiązek skonsultowania wszystkich ewentualnych zmian z pomysłodawcą konkursu.
10. Na czas przejęcia organizacji przez zwycięzcę poprzedniej edycji 2nd Chance EuroSongs, pomysłodawca konkursu jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia (tj. nadzoruje organizację konkursu).

Zwycięzcy poszczególnych edycji

edycja kraj miasto organizator wykonawca, tytuł piosenki zwycięzca
1. Deu Niemcy Berlin DABI Kane, In over my head Deu DABI
2. Deu Niemcy Hamburg DABI Žanamari Lalić, Da mi daš još
samo jednu noć
Hrv SecretViolence
3. Swe Szwecja Sztokholm MyZone Indigo, Scarecrow Swe MyZone
4. Ltu Litwa Kowno Dżek TBA, TBA TBA TBA